Gratis workshop                 Gratis materiale                   PLP kursus                    Kontakt os                   FAQ
Bogforsiden-Gør det du er bedst til


Forsiden
       Om bogen
           Forfatterne
            Uddrag
           Anmeldelser
       Presse
Køb bogen

> Se forord fra Dr. Joseph Riggio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold           Forord          Kapitel 1        2         3         4         5         6


Forord

Gør det du er bedst til! - 4 Trin til personlig ledelse med New NLP™ - er en bog, jeg længe har haft lyst til at skrive. Faktisk har jeg under en eller anden form haft den i tankerne, lige siden jeg for mange år siden, som næsten nyuddannet kemiingeniør, blev udnævnt til salgs- og marketingschef og dermed tog den fantastiske udfordring op, der ligger i at skulle lede andre mennesker professionelt.

Det var i samme periode, jeg første gang stiftede bekendtskab med NLP, Neurolingvistisk Programmering, og den fascinerende verden, som denne tilgang til livet, åbner op for. Helt grundlæggende handler NLP om at modellere det excellente. Når vi taler om ledelse, drejer det sig altså om at studere de exceptionelle ledere - om at finde ud af, hvilke mentale strategier de benytter sig af, og derefter lære sig selv at gøre det samme. En simpel udfordring - men ikke nødvendigvis så nemt at gøre i praksis.

Tilgangen inden for NLP passer godt med min definition på personlig ledelse. Ledelse er en aktiv og levende proces, som tager udgangspunkt i den enkelte leders karakter og hans eller hendes evne til at lede sig selv - personlig ledelse i én forstand - og udøves bedst ved eksemplets magt - personlig ledelse i en anden forstand.

I løbet af de seneste ti år har jeg oplevet det privilegium at kunne rejse rundt i verden og møde og træne med nogle af de allerdygtigste NLP-trænere, som er aktive i dag. I denne sammenhæng vil jeg især fremhæve Dr. Richard Bandler, Dr. John Grinder og Dr. Joseph Riggio, som er de tre, der har haft størst indflydelse på mine tanker gennem årene. De har på hver deres karakteristiske måde udfordret mig og vist mig nye spor, som jeg kun i mine vildeste fantasier havde forestillet mig, at jeg skulle komme til at betræde.

Det er den mentale påvirkning fra disse tre store kapaciteter, kombineret med den inspiration, som jeg og min medforfatter Jesper Lemmich har modtaget fra utallige andre spændende mennesker rundt omkring i verden, samt ikke mindst input fra vores daglige virke som ledere og coaches, der har bragt os til det sted, hvor vi er i dag. Og det er på baggrund af disse erfaringer, at vi i mit firma, Acuity World, som jeg grundlagde i år 2000 og i dag fungerer som administrerende direktør for, anvender et helt nyt kodeks for personlig ledelse, som vi har valgt at kalde for New NLP™.

Med New NLP™ stiller vi skarpt på et paradigmeskift. Vi tager et kvantespring, som starter der, hvor den traditionelle NLP slutter. New NLP™ handler nemlig ikke blot om at være i stand til at modellere de exceptionelle ledere og andre, når de er bedst. Vi tager dig ud på en meget længere rejse, hvor du også lærer at modellere dig selv og bliver bevidst om, hvem du er, når du er i den tilstand, hvor du er allerbedst. Den logiske konsekvens af dette paradigmeskift bliver - som det vil fremgå i det følgende - at du kommer til at starte et nyt sted i forhold til dig selv, nemlig der hvor det allerede fungerer for dig, frem for at du tager udgangspunkt i mangler, svagheder og problemer.

Vi har længe følt et behov for at kommunikere dette paradigmeskift inden for NLP og personlig ledelse ud på skrift til en bredere forsamling. Det faktum, at vi i Acuity World igennem snart en årrække har været engagerede i omfattende træningsprogrammer i både Europa og Kina, hvor vi har undervist ledere og sælgere i kunsten at blive excellente personlige ledere med New NLP™, har ikke gjort dette behov mindre.

Hver gang vi satte os foran computeren og forsøgte at sammenfatte de notater, vi har produceret gennem årene, fik vi imidlertid den samme underlige fornemmelse af, at vi netop i dette øjeblik var ved at nærme os noget nyt og enestående - endnu et kvantespring i form af ny indsigt, der nok engang ville flytte grænserne for New NLP™.

Når vi for eksempel læste de notater igennem, som vi havde skrevet bare ét år tidligere, indså vi, i hvor høj grad hele vores grundlæggende syn på verden og den rolle, som den excellente leder må påtage sig i den, havde udviklet sig i det forgangne år. Og hver gang det skete, fik vi en fornemmelse af, at det ville være fundamentalt ødelæggende for vores mission, hvis vi ikke lige gav os selv ét år mere til at få styr på vores tanker, så vi kunne inkludere dette nye kvantespring af ekstra indsigt.

Indtil vi til sidst indså, at denne indsigt netop ligger gemt i og er en intim del af selve skriveprocessen. Den kan ikke indfanges og fastholdes på forhånd. Eller sagt på en anden måde. Vi indså, at hvis vi ikke kom i gang med arbejdet, ville vi aldrig finde ud af, om det nye kvantespring, vi fornemmede lå lige rundt om hjørnet, var virkeligt, eller om det blot var en illusion.

Jeg har som nævnt skrevet denne bog sammen med Jesper Lemmich, der ligesom jeg har mange års erfaring med ledelse og coaching og har været med i kredsen omkring Acuity World, lige siden vi begyndte at udvikle New NLP™. Vi har gensidigt inspireret hinanden og kritisk udvalgt det materiale, som vi anser for at være essensen i kunsten at udøve personlig ledelse med New NLP™.

Vores mål er at give dig som virksomhedsleder, mellemleder, salgschef, personaleleder, projektleder eller blot helt almindeligt menneske en håndsrækning til personlig ledelse ved at skitsere et fundamentalt nyskabende tankesæt, hvorfra du kan håndtere de muligheder der opstår i jobbet og i livet, når de opstår. Vi opfordrer dig til at lade dig inspirere af de exceptionelle ledere, du møder på din vej, og vi opfordrer dig endvidere til at begynde at lede dig selv og tage udgangspunkt i at møde verden, når du er, som du er, når du er bedst. Det er det, der er omdrejningspunktet i personlig ledelse med New NLP™.

Gør det du er bedst til! - 4 Trin til personlig ledelse med New NLP™ kan læses af alle. Der kræves hverken særlige forudsætninger inden for NLP, coaching eller generel ledelsesteori for at få et godt udbytte af bogen. Vi har valgt at opdele materialet i to bøger. Første bog - Bind I - omhandler selve New NLP™ paradigmet. Her vil du blive præsenteret for det grundlæggende mind set og den overordnede 4-trins model, Personal Leadership Spiral™, som danner grundlaget for personlig ledelse med New NLP™.

Bind II er den praktiske del af bogen, hvor vi chunker ned og fokuserer detaljeret på, hvordan du træner dig selv i at blive en excellent personlig leder med Personal Leadership Spiral™ og New NLP™. Vi gennemgår først de konkrete New NLP™-værktøjer, som sætter dig i stand til at lede dig selv og andre - i nævnte rækkefølge - og derefter bliver alle New NLP™-værktøjerne samt de grundlæggende ledelsesmodeller fra Bind I sat i spil på én gang med New NLP™-applikationerne.

Her vil du blive præsenteret for en række opskrifter, som dækker et bredt spektrum af ledelsessituationer, spændende fra personaleledelse over coaching og talentudvikling til salg og forhandling.

Disse makro-opskrifter skal opfattes som fleksible skeletter, omkring hvilke du kan bygge den enkelte ledelsessituation op, afhængigt af den sammenhæng og de data, du har til rådighed.

Men ligesom du ikke lærer at spille tennis ved blot at sætte dig ind i reglerne - du er nødt til komme ud på banen og øve dig - kræver det øvelse at blive en excellent personlig leder. Det at læse Gør det du er bedst til! - 4 Trin til personlig ledelse med New NLP™ - Bind I, som du sidder med her, og det efterfølgende Bind II - er kun dit første skridt. Du skal ud og bruge materialet aktivt. Ellers virker det ikke.

Vi ønsker at rette en varm tak til alle de mange deltagere på Acuity World´s kurser og in house træninger, som har inspireret os gennem årene. Specielt vil vi gerne fremhæve Mette Karoline Foss, der har hjulpet os med at indsamle det relevane materiale i vores enorme rodebunker og sat det hele i system, samt Erik Schwensen, Christel Tillisch, Tove Harrishøj Larsen, Jens Jochumsen, Knud Erik Jensen, Per Rehne, Monica Wenøe og Claudia Lindby, som har været os behjælpelige med særdeles værdifuld kritik under korrekturlæsningen af Gør det du er bedst til! - 4 Trin til personlig ledelse med New NLP™.

Værløse, 1. oktober 2008
Henrik Wenøe,
Acuity World.


Uddrag fra "Gør det du er bedst til" af Henrik Wenøe og Jesper Lemmich. Copyright ©2008 by Acuity World Press.